Undersökning och Behandling

Bästa tänkbara ljusförhållanden är ovillkorligen en förutsättning för att läkare och vårdpersonal ska kunna arbeta på ett tillförlitligt sätt. Belysningsstyrkan, ljusfärgen och färgåtergivningen i Waldmanns armaturer är är därför optimalt avstämda mot arbetet i den medicinska miljön.