Belysning för Med. Fototerapi

UV-terapisystem och armaturer för diagnos, behandling och undersökning

Sedan mer än 40 år utvecklar och tillverkar Waldmann i nära samarbete med hudkliniker och dermatologer teknologiskt högvärdiga terapisystem som genererar de aktiva UV-ljusspektra. Vid riktig dosering resp. rätt behandlingstid går det att få en förbättring av hudbilden eller till och med att få bort symptomen med hjälp av dessa system. Underlaget för en terapi är diagnosen och Waldmann erbjuder speciellt utvecklade armaturer för detta. Det finns lämpliga belysningslösningar även för undersökning och behandling.