Diagnossystem

En tillförlitlig diagnos är utgångspunkten för varje framgångsrik terapi. Waldmann erbjuder ett stort utbud av diagnossystem i olika versioner med individuellt tillbehör.