Medicinska bestrålingslampor

Medicinska bestrålingslampor

Sedan 40 år är UV-lampor från Waldmann en måttstock för framgångsrik terapi. Dessa lampor övertygar genom kostnadseffektivitet och hög kvalitetsstandard. På kliniker och mottagningar ger UVA-lampor och UVB-lampor för fototerapi dagligen bevis på sina prestanda. Löpande kvalitetsförbättringar ger hög bestrålningsstyrka.


produkte_uv_leuchtstofflamp.jpg

In the following you´ll find an overview of our lamps (UV-A and UV-B). For detailed information and ordering please contact our product consultants. On the contact site you´ll find the nearest consultant by entering the zip code or country.

» to contact site


UV-A

PUVA8
15
36
40
100
120


Watt
Watt
Watt
Watt
Watt
Watt

(288 mm utan stift)

(438 mm utan stift)
(410 mm utan stift)
(590 mm utan stift)
(1764 mm utan stift)
(2000 mm utan stift)

Spectrum PUVA

UVA-19
36
100


Watt
Watt
Watt


(166 mm med sockel)
(410 mm utan stift)
(1764 mm utan stift)


Spectrum UVA-1
UV-B

UV 636
100


Watt
Watt

(410 mm utan stift)

(1764 mm utan stift)Spectrum UV 6

UV 21
9
20
100Watt
Watt
Watt


(166 mm med sockel)
(590 mm utan stift)
(1764 mm utan stift)

Spectrum UV 21

TL 019
20
36
100
120


Watt
Watt
Watt
Watt
Watt

(166 mm med sockel)

(590 mm utan stift)
(410 mm utan stift)
(1764 mm utan stift)
(2000 mm utan stift)

Spectrum TL 01
blue_V

blue_V36
100


Watt
Watt

(410 mm utan stift)

(1764 mm utan stift)

Spectrum blue_V