Programvarustyrning DERMAMATE

Programvarustyrning DERMAMATE

Programvaran DermaMate möjliggör bidirektionellt datautbyte mellan mottagnings- / klinikdatorer och alla Waldmann UV-terapiapparater med gränssnitt. Detta ger ytterligare säkerhet och manöverkomfort vid fototerapi.


Säkerhet

 • Bidirektionellt datautbyte

 • Hantering av patient- och terapidata

 • Möjlighet att skapa behandlingsplaner med övervakningsfunktioner

 • Automatisk doskorrigering vid förseningar

 • Individuell inställning av gränsvärden

 • Definierbar minimitid mellan terapidagar

 • Användargrupper med justerbara behörigheter

 • Dokumentation i loggfiler


Effektivitet

 • Fjärrstyrning och övervakning av flera Waldmann-terapisystem

 • Datautbyte via GDT-gränssnitt med klinikens eller mottagningens programvara

 • Betydligt mindre tidsåtgång för personalen

 • Både standardplaner och individuella planer kan skapas

 • Gamla data från DermaMate 1.5.1 kan tas över


Komfort

 • Grafiskt animerad yta

 • Intuitiv, enkel användning

 • PASI-beräkning och dokumentation

 • Utskriftsfunktioner

 • Mönsterterapiplaner för alla vanligt förekommande indikationer


Anmärkning: Demoprogram erhålls på begäran.