Tillbehör

För exakt dosimetri är mätning av bestrålningsstyrkan obligatorisk. Praktiskt tillbehör kompletterar Waldmanns terapisystem optimalt.