UV-Terapisystem för hela kroppen

Vid ljusbehandling av hudsjukdomar uppnås bästa behandlingsresultat världen runt med medicinska system från Waldmann. Alla terapisystem har noggrant beprövats i dermatologiska kliniker och läkarmottagningar. Detta säkerställer säker, praktiskt orienterad hantering och tillförlitlig funktion.