Belangrijke informatie over apparatuur voor UV-thuistherapie

Belangrijke informatie over apparatuur voor UV-thuistherapie


Onderstaande informatie geldt alleen voor UV-thuistherapie in Nederland!!


Algemeen over UV-Techniek van Waldmann

Ruim 40 jaar ontwikkeld en produceert Waldmann in nauwe samenwerking met huidklinieken en dermatologen UV-Therapiesystemen.
Voor apparatuur t.b.v. thuisgebruik gelden dezelfde strenge criteria als voor proffesionele apparatuur. Daardoor kan de arts patiënten met voldoende verantwoordelijkheidsgevoel toestemming geven om UV-behandeling thuis te ondergaan. Voorwaarde is een goede begeleiding en regelmatige controle door de behandelend dermatoloog.

Toestemming

Diverse Waldmann thuistherapie apparaten kunnen gekocht of gehuurd worden.
Voorwaarde bij het kopen of huren van UV-apparatuur is altijd de schriftelijke toestemming van een dermatoloog.!

Gebruik van UV-therapie-apparatuur

De UV-therapie dient alleen op aanwijzing van de dermatoloog uitgevoerd te worden. Als uw dermatoloog met thuisbehandeling accoord gaat, zal hij uw persoonlijk therapieplan maken en het verloop van de therapie voortdurend controleren. De therapie zal met grote discipline conform het behandelplan gevolgd moeten worden. Thuistherapie is met name in de volgende gevallen vaak de enige mogelijkheid voor een regelmatige behandeling:

  • Ploegendienst of andere beroepsmatige redenen zoals bijv. veel zakelijk reizen.

  • Onmisbaarheid thuis, bijv. als u kinderen of zieke familieleden heeft waarbij u voortdurend bij aanwezig moet zijn.

  • Afstand tussen woonadres en ziekenhuis.

  • Een beperking die het u onmogelijk maakt zelfstandig naar de praktijk te gaan.


Risico´s en bijwerkingen

Neemt u goede nota van het therapieplan van uw arts. Overdoseringen veroorzaken zonnebrand en regelmatige overdoseringen kunnen leiden tot (ernstige) huidschade.
Controle door de arts gedurende de thuistherapie is absoluut noodzakelijk.