Licht voor Med. Fototherapie

UV-therapiesystemen en lampen voor diagnose, behandeling en onderzoek

Al meer dan 40 jaar ontwikkelt en produceert Waldmann in nauwe samenwerking met huidklinieken en dermatologen technologisch hoogwaardige therapiesystemen, die gericht de effectieve UV-lichtspectra genereren. Bij een correcte dosering resp. behandelingsduur kan daarmee een verbetering van het huidbeeld tot zelfs een volledige verdwijning bereikt worden. Basis van een therapie is de diagnose, en Waldmann biedt daarvoor speciaal ontwikkelde lampen aan. Ook voor onderzoek en behandeling staan passende verlichtingsoplossingen ter beschikking.