Ondernemingspolitiek


Onze onderneming oriënteert zich op de behoeften van klanten en de regels van de vrije markteconomie. We richten onze doelstellingen op een duurzame groei van de economie, met inbegrip van economische en ecologische beginselen voor de bescherming van de locatie en de werkgelegenheid. Het maken van winst is ons streven om investeringen in de toekomst uit eigen middelen te kunnen financieren.


Partnership met onze relaties

Onze wereldwijde activiteiten zijn marktgeoriënteerd. Wij willen met alle afnemers een relatie op basis van samenwerking, een nul-fouten-oriëntatie, een optimale en milieuvriendelijke technologie met marktconforme prijzen en een flexibele service.


Gekwalificeerde- en gemotiveerde leidinggevenden en medewerkers

De grote vraag naar onze producten vereist geschoolde en gemotiveerde managers en medewerkers die bereid zijn om persoonlijke verantwoordelijkheid in het hoge zakelijke normen te nemen en continu te verbeteren. Daarbij staat zowel teamwork als de gezondheid van de medewerkers op de voorgrond. Met behulp van een bedrijfsmatig gezondheidsmanagement is ons doel gezonde medewerkers in een gezonde organisatie te bevorderen. Het management streeft naar een allesomvattende en toekomstgerichte oriëntatie, met betrokkenheid van alle medewerkers. De onderneming verplicht zich tot een omvangrijke en toekomstgerichte oriëntatie, met betrokkenheid van alle medewerkers. Wij maken deze vooronderstelling mogelijk met volledige openheid en beschikbaarheid van passende indicatoren en baseren ons daarbij op de bereidwilligheid van alle medewerkers in de onderneming.


Constante verbetering

In het middelpunt van ons handelen staat het holistische en permanente verbeteringsproces. Regelmatig en doelgericht worden verbeteringsmaatregelen vastgelegd. Bovendien draagt elke medewerker van Waldmann in het kader van zijn dagelijkse taken bij tot het permanente verbeteringsproces, bijv. via het interne systeem van verbeteringsvoorstellen.


Just in Time

Het Just in Time productie-systeem is een one-piece flow productie, de basis voor een economische productie met vraaggerichte opslag en een hoge flexibiliteit voor onze klanten.

De individuele werkprocessen worden op elkaar afgestemd. Iedereen heeft zich te houden aan de interne klok. Een foutloze levering aan de volgende werkplek is vereist. De enige manier om verspillingen te voorkomen is het reduceren van de doorlooptijden. Het nul-fouten-principe wordt door elke werknemer van ons bedrijf opgenomen in zijn bewustzijn. Ons uitgangspunt is dat we fouten vermijden en we zullen eventuele fouten niet aanvaarden.

Het pull-principe is één van de essentiële uitgangspunten van ons bedrijf. Op basis van een betrouwbare samenwerking, krijgt elke werknemer de benodigde materialen, informatie en ondersteuning die hij nodig heeft om de hem opgedragen taak uit te voeren. Dit is de enige manier om onnodige vertragingen, overproductie en desinformatie te vermijden.


Leverancier als partner

Het managementsysteem geeft door de keuze van gekwalificeerde leveranciers en dienstverlener zekerheid, dat de grondbeginselen van de ondernemingspolitiek en verwervingskwaliteit optimaal gerealiseerd worden. De leverancier wordt hierbij gezien als partner.


Wettelijke verplichtingen

Om de risico's van onze medische hulpmiddelen binnen aanvaardbare grenzen te houden, houden we in ons risicomanagement proces rekening met de toepasselijke nationale en internationale richtlijnen en normen. Dit verwijst naar het algemene niveau van de techniek en de bekende ervaring. Tevens stellen wij zeker dat aan alle ondernemingsrelevante juridische verplichtingen wordt voldaan, de arbeidsomstandigheden alsmede gezondheid- en milieubescherming zijn daarbij van groot belang.


Kwaliteit

Om te voldoen aan de kwaliteitseisen van ons en onze klanten, voldoen wij aan alle eisen die nodig zijn om de effectiviteit van ons kwaliteits-management-systeem te handhaven.


Milieu en energie

Wij verplichten ons tot richtlijnen die niet alleen de toekomst van onze onderneming dienen maar daarnaast ook de bescherming van de natuur en zijn grondstoffen. Daarbij staat de permanente verbetering van milieugeöriënteerd handelen, energie-efficiëntie en de vermijding van milieubelastingen en verspillingen van ressources op de voorgrond. Eisen van een intact milieu worden in alle processen in acht genomen, van ontwikkeling en fabricage tot de verzending van het product. Door de productie en afzet van „efficient light“ producten worden tot buiten de grenzen van de onderneming energiebesparingen bereikt. Thema’s als energie, water, afval en het gebruik van grondstoffen zijn integraal bestanddeel van onze energetische en milieukundige beoordeling van afzonderlijke processen. Daaruit resulterend worden strategische en operatieve doelen door de ondernemingsleiding in samenwerking met de desbetreffende afdelingen regelmatig gedefinieerd en het nakomen ervan gecontroleerd. Daarvoor nodige ressources of informatie worden ter beschikking gesteld; met inachtneming van de kostenefficiëntie worden hoog efficiënte technologieën ingezet. Geldende juridische verplichtingen en eisen komen wij strikt na. Wij betrachten milieubescherming als holistische verplichting, vandaar dat wij klanten, leveranciers en medewerkers integreren en informeren over onze ondernemingspolitiek.


Gegevensbescherming en gegevensbeveiliging

Doelstelling

Wij als onderneming zijn verplicht de privacybepalingen in het kader van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na te leven. De naleving van de regels inzake gegevensbescherming dient als basis voor alle vertrouwelijke relaties met medewerkers en klanten, leveranciers en partners en moet de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging binnen ons bedrijf ter bescherming van de betrokkenen en de onderneming voortdurend verder ontwikkelen. Hiervoor breiden wij het begrip gegevensbescherming uit met het begrip gegevensbeveiliging en willen daarmee waarborgen dat alle werknemers binnen het bedrijf de doelstelling van de directie navolgen en elke vorm van gegevens en informatie binnen het bedrijf, zowel persoonsgerelateerd als bedrijfsrelevant, met de bijbehorende zorgvuldigheid en voldoende beschermings- en beveiligingsbewustzijn behandelen.

De toezichthouder gegevensbescherming van ons bedrijf implementeert en verzorgt hiervoor een compleet privacybeheer dat alle eisen van de AVG afdekt en daarmee de naleving van de vertrouwelijkheid van alle gegevens en informatie binnen ons bedrijf optimaal stimuleert.


Contactpersoon voor gegevensbescherming in het bedrijf :

vimopro GmbH

Warenburgstr. 8

78050 Villingen-Schwenningen

datenschutz@waldmann.comVillingen-Schwenningen, November, 11, 2020