BRIGHT MINDS HAVE

ltx_72.png

Josephine


Waldmann har i samarbete med dotterbolaget LIZ Smart Office skapat en banbrytande sensorteknologi för morgondagens arbetsplats, döpt till LTX. Belysningslösningar med integrerad LTX läser av aktuell situation på kontoret i realtid. Teknologin hämtar hem detaljer om kontorsmiljön - allt från temperatur, bullernivå, luftkvalitét, bemanning och andra faktorer som kan påverka personalens välmående och prestation. Men det är inte allt! För aktivitetsbaserade kontor med "rörliga arbetsplatser" finns möjlighet för personal som inte är kontorsbaserad att via en enkel app kontrollera om och vart det finns en ledig plats. LTX är ett smart sätt att digitalisera och sammanlänka kontoret med funktioner som förenklar vardagen för det specifika företaget. Målsättningen är att förbättra kontorets arbetsmiljö och effektivitet i sin helhet.LTX

MED LTX HAR DU ETT MER
EFFEKTIVT KONTOR

Med LTX Finder app vet du snabbt vilken arbetsplats som är ledig

Personal i öppna kontorslandskap kan använda LTX Finder för att snabbt och enkelt lokalisera vilken skrivbordsplats eller mötesrum som är ledig och vid behov reservera.


Fördelar med LTX Finder

 • Öka beläggningsgraden på arbetsplatsen

 • Bättre utnyttjning av tillgängliga utrymmen och arbetsplatser

 • Enkel reservering av arbetsplatser, mötes- och konferensrum

 • Mindre strul för personalen ger smidigare arbetsflöde

Även fastighetsförvaltare eller kontorsansvariga har möjlighet att få fram en överblick i realtid men även med historik över lokalen för att eventuellt göra förbättringar t ex extra ljudabsorbenter i en del av lokalen där man har registrerat högre ljudnivåer. Bemmaningsgrad och optimering av ytan s.k. hotspots är också ett exempel på information som man har tillgång till med ett enkel tryck eller genom att man aktiverat funktionen att man får mail skickat till sig som uppdaterar kring avvkikelser från de värden man har bestämt sig för. På samma gång kan eventuell anläggningsförvaltare hålla ett öga på aktuella bemanningsnivåer och andra omkringliggande faktorer. Tack vare digitaliseringsspecialisterna på LIZ Smart Office kan allt integrerats med full support och enkel hantering utan krångel.

En tom arbetsplats är slöseri med utrymme. Men för många personer på samma yta är inte heller ideellt för arbetsmiljön. Så vad är då lösningen? Fristående golvarmaturer med integrerade sensorer som håller koll på kontorets kapacitet är en bra start. En enda Waldmann golvarmatur är kapabel att belysa en komplett delad arbetsplats och armaturhuvudet på YARA med LTX teknologi har två integrerade sensorer. Detaljer kring faktorer på arbetsplatsen sänds vidare från sensorerna till LTX Admin för utvärdering. Fastighetsförvaltare kan låta systemet avisera när tröskel för acceptabla nivåer uppnås eller överstiges. På detta sätt får man relevant information som krävs för att optimera kontorsanvändningen i realtid. Effektiv, eller hur?LTX

MED LTX TAR DU ETT STEG NÄRMARE EN PERFEKT ARBETSMILJÖ 

Med LTX Admin appen har du läget under kontroll

Den geniala LTX-panelen ger avdelningschefer och HR-specialister uppdaterade rapporter om sina respektive arbetsområden.


Fördelar med LTX Admin

 • Förbättra kvaliteten på den tid som spenderas i alla kontorsområden på en varaktig basis

 • Optimera kontorsmiljön grundligt genom molnbaserad datahantering

 • Få tydliga översikter som förhindrar överbelastning av data

 • Håll allt under kontroll hela tiden för att stärka anställda och ge skräddarsydd support

 • LTX’s intelligenta support utvärderar data åt dig

 • Få professionell integrering i molnet via Waldmanns LIZ Office

Bra luftkvalitét och perfekta temperaturer för alla på kontoret. Inte lättare sagt än gjort! Inte med geniala LTX-sensorerna i allafall. LTX sensorer samlar all information som är relevant för personalen. LTX sensorer ger även förslag. Så varje anställd får direkt stödjande feedback direkt på sitt arbetsutrymme och berättar för dem om det är för bullrigt, temperaturen är rätt och luftkvalitéten är så bra som den borde vara. Detta kan förbättra kvaliteten på arbetet - särskilt i högt bemannade, dynamiska kontor. Finns det några områden som blir för bullriga regelbundet? Behöver dessa kanske göras om? Kan enskilda arbetsytor omvandlas till möteszoner? LTX-data ger det bästa ramverket för att grundligt förstå hur ditt kontorsutrymme används och var förändringar är nödvändiga och förnuftiga. Det är det bästa sättet för dig att arbeta på!LTX

MED LTX HAR DU BÄTTRE
HANTERING AV KONTORET

LTX Admin Message och LTX Admin Cockpit:
Med dessa är du helt enkelt smartare

Använd den dagliga översikten för att se vad som händer i dina arbetsområden när som helst, och cockpitvyn för att ta ett djupare dyk in i din kontorsvärld.


LTX Admin Message och Cockpit

 • Konfigurera tröskelvärden; vid överskridelse meddelas du direkt

 • Veckorapporter visar nyckeldata i en överblick

Hur förblir du konkurrenskraftig på marknaden och i sökandet efter talanger? Genom att digitalisera kontorsarbetsplatsen! Det finns ett dyrt sätt att göra detta på - genom att bygga ett nytt kontor eller konvertera det gamla. Eller så kan du göra det på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt - med LTX. Om du vill få bättre överklick i hur dina arbetsutrymmen används behöver du inte bygga om för att integrera digital infrastruktur. Och ingen behöver invasiva procedurer som utförs på byggnader. Vad du behöver är smarta sensorer - de som vi nu installerar i de mest populära armaturerna på marknaden. Två flugor i en smäll! Fristående golvarmaturer är den perfekta applikationen för den här typen av sensorer: de kan placeras näst intill var som helst, täcka flera arbetsutrymmen och kommunicera med varandra. Inga större installationer för att få igång dem; istället bara en enkel övergång till ett intelligent kontorssystem. När armaturerna är på plats får du personliga rapporter om allt som händer på ditt kontor. Ingen informationsöverbelastning, inga gissningar - bara tydligt presenterade data med enkla rekommenderade rekommendationer.LTX

MED LTX HAR DU FRIHET

Fördelar med LTX gränssnitt

 • Bluetooth API för datautbyte med lokala enheter

 • Bluetooth API för externa användare att använda lamporna

 • Cloud API att ansluta till andra system och leverera data


Vem vill vara bunden på lång sikt nuförtiden? Att vara flexibel öppnar upp så många möjligheter! Med Waldmanns LTX kan du till och med befria din personal från att vara bunden till deras tilldelade skrivbord. Vet du vad vi tycker? Det borde också vara möjligt på systemets tekniska sida. Så LTX erbjuder ett öppet system. Med andra ord kommunicerar LTX till och med andra leverantörers enheter och tjänster. All insamlad data kan utvärderas oberoende, och lamporna kan till och med kommunicera med andra enheter i sin omedelbara omgivning via Bluetooth. Dessutom tillhandahåller vi också ett moln-API-gränssnitt för överföring av data från armaturerna till dina specifika system, till exempel bygghanteringssystem. Vem säger att teknik inte frigör dig?
LTX Admin och LTX Finder är produkter från LIZ Smart Office GmbH.

Waldmann startade LIZ, som grundades i Berlin 2019, och revolutionerar kontorslivet med en sofistikerad blandning av smart hårdvara och en databaserad mjukvarulösning. Dess produktportfölj inkluderar inte bara de digitala verktygen LTX Admin och LTX Finder utan också arbetsutrymmeskonsultering.


LED

The where-the-heck-am-I-going-to-sit-today LED.

På kontor med delat skrivbord riktar den personalen till tillgängliga skrivbord, vilket hjälper dem att navigera sin arbetsdag.


LED

The boy-is-it-getting-stuffy-in-here LED.

Hjälper personalen med klimatkontroll på kontoret. Idealiska temperaturer ökar produktiviteten och förbättrar välbefinnande.


LED

The see-I-told-you-it-was-too-loud LED.

Hjälper personalen att reglera ljudnivåer på kontoret. Förhindrar att koncentrationen bryts och förbättrar produktiviteten.


LED

Clients can freely program the I-only-check-what-matters-to-me LED.

Ta lunchpaus och avsluta med API-gränssnittet.


LTX
ltx_titel.jpg

You can find more information in the
» LTX Brochure.


FÖR LJUSPLANERARE

LTX molnbaserad service

Vad LTX erbjuder
 • Skräddarsydd rapportering för fastighetsförvaltare

 • Skräddarsydd rapportering för HR

 • Intuitiv app för att reservera arbetsplatser

 • Enkel att använda med intuitiv kontroll

 • Konsultation och analys av data inkluderas

 • Exakt beläggning visas för varje arbetsstation

 • Känslig ljudnivåavläsning visas för varje armatur

 • Exakt luftkvalitetsavläsning som visas för varje lampa

 • Objektiv temperaturavläsning visas för varje lampa

 • Visualisering av externa data, som väntetid i cafeterian


LTX


LJUSA SINNEN
LÅTER BELYSNINGEN 
GÖRA JOBBET

Med LTX har du en fördelaktigt deal

Även marginella höjningar av anställdas produktivitet betalar sig snabbt. Med LTX många fördelar blir resultaten till fördel för alla på bolaget.