Dynamisk dagsljusimitation LUM CONNECT VTL

Ljus för välbefinnande och bättre arbetsförhållanden

LUM CONNECT
Dynamisk belysning LUM CONNECT VTL

Människokroppen utför samma program varje dag. Den ”inre klockan” bestämmer sömnperioder och vakna perioder, men även hjärtfrekvensen, blodtrycket och humöret. Det är en rytm av biologiska processer som till stor del styrs och stöds av ljuset. Här spelar hormonerna kortisol och melatonin en viktig roll. Om kroppen inte får något ljus som signalerar tiden och rytmen kan man drabbas av kronisk trötthet, sömnstörningar eller depressioner.


LUM CONNECT VTL, Visual Timing Light, är vårt svar på Human Centric Lighting. Det ger ett uppmuntrande ljus på arbetsplatsen – hela dagen. Det innovativa ljusregleringssystemet transporterar det naturliga dagsljusets dynamik in i byggnaden och förstärker ljuskvalitetens känslomässiga och ergonomiska aspekter. Det dynamiska ljuset kan bidra till att medarbetarna trivs bättre på lång sikt, inte minst på byggnader med liten mängd dagsljus och under vintermånaderna då den inre klockan fungerar sämre på grund av bristen på dagsljus.


Det innovativa ljusregleringssystemet har utvecklats tillsammans med Herbert Plischke, professor för ljus och hälsa vid fakulteten för applicerad naturvetenskap och mekatronik på Münchens högskola. En dynamiskt styrd armatur med VTL förändrar ljusstyrkan och ljusets färgton efter det naturliga dagsljuset. Effektivast är det dynamiska ljuset när det når ögat från en stor ljuskälla (indirekt belysning) och från rätt vinkel.

Samspelet mellan ljus och hormoner

Kroppens kortisol- och melatoninnivåer en normal dag.


cortisol_en.jpg
melatonin_en.jpg

På morgonen

På morgonen

På morgonen producerar kroppen hormonet kortisol. Det aktiverar ämnesomsättningen och signalerar till kroppen att dagen börjar. Gryningen stoppar produktionen av sömnhormonet melatonin. Vid arbetsdagens början stödjer VTL stresshormonet kortisols aktivitet genom ett uppiggande kallt ljus och hög ljusstyrka.

Mitt på dagen

Mitt på dagen

Under dagens lopp minskas hormonet kortisol i kroppen undan för undan. Ändå kan en kontorsarbetare fortfarande arbeta bra och effektivt. För VTL innebär det även fortsättningsvis ett aktiverande kallt ljus och ganska hög ljusstyrka.

På eftermiddagen

På eftermiddagen

På eftermiddagen har kroppens kortisolproduktion avtagit betydligt, och den aktiva arbetsfasen går mot sitt slut. Produktionen av sömnhormonet efterfrågas ännu inte. VTL stödjer denna övergångstid med ett neutralt blandljus. Ljusstyrkan minskas undan för undan.

På kvällen

På kvällen

Hormonet melatonin skapar trötthet och minskar aktiviteten till förmån för nattens sömn. Med dynamiskt ljus på dagen blir melatoninnivån på natten hög. Man sover gott och är nästa dag utvilad och produktiv. Under övergången till vilofasen bidrar VTL med minskat ljus och avslappnande varmt ljus.
Dynamisk belysning LUM CONNECT VTL för golv

Dynamisk belysning LUM CONNECT VTL för golvarmaturer
 • Ljusregleringssystem för dynamiskt ljus

 • Plug & light: Systemet är integrerat i armaturerna – det krävs ingen anslutning till byggnadens automatik

 • Simulerar det naturliga ljuset för respektive tid på dygnet

 • Varierar automatiskt den indirekta ljusmängden och färgtonen mellan 6500 och 3000K i realtid

 • Direkt arbetsljus i den neutrala färgtonen 4 000 K som kan ställas in individuellt

 • Kan kombineras med LUM CONNECT TALK och LUM CONNECT MANAGE


På morgonen

På morgonen


Mitt på dagen

Mitt på dagen


På eftermiddagen

På eftermiddagen


På kvällen

På kvällen


Mer information om våra produkter

Golvarmaturer med dynamisk belysning VTL är märkt med följande logotyp

vtl.jpgDynamisk belysning LUM CONNECT VTL för tak

Dynamisk belysning LUM CONNECT VTL för rumsarmaturer

 • Ljusregleringssystem för dynamiskt ljus

 • Systemet är integrerat i den externa kontrollen NET Modul, det behövs inget idrifttagande och således ingen installationsprogramvara, all information är sparad på ett SD-kort

 • Flera dynamiska pendelarmaturer, infällda armaturer eller takarmaturer ansluts via DALI med NET Modul

 • Simulerar det naturliga ljuset för respektive tid på dygnet

 • Varierar automatiskt den indirekta och direkta ljusmängden och färgtonen mellan 6500 och 3000KPå morgonen

På morgonen


Mitt på dagen

Mitt på dagen


På eftermiddagen

På eftermiddagen


På kvällen

På kvällen


Mer information om våra produkter

Rumsarmaturer med dynamisk belysning VTL är märkt med följande logotyp

vtl.jpg
Video dynamisk belysning VTL
Video NET Modul
Ytterligare information om dynamisk belysning (Human Cenctric Lighting)

Ljusets tredje dimension

Att ljus inte bara gör det möjligt att se och skapar en trevlig atmosfär i rum är sedan länge känt. Forskningen visar att rätt ljus även påverkar vårt välbefinnande, vår biorytm och vår hälsa positivt. Man pratar om ljusets tredje biologiska dimension – Human Centric Lighting.


Den inre klockan

Även om vår biorytm är genetiskt betingad med 24 timmar måste den synkroniseras varje dag med hjälp av dagsljus eller liknande artificiellt ljus. Här är hormonerna melatonin, kortisol och serotonin viktiga. Om kroppen saknar ljus som tids- eller taktgivare kan det leda till kronisk trötthet, sömnproblem eller depression.


Biologiskt verksamt ljus

Här är rätt dos viktig. För att artificiellt ljus ska vara biologiskt verksamt måste vissa parametrar undersökas som annars är naturliga. Inomhus bildas den artificiella ljushimlen av en kombination av direkta och indirekta ljuskällor. De belyser den övre delen av väggen och innertaket jämnt.


Mer ljus för bättre livskvalitet vid högre ålder

Det åldrande ögat behöver mycket starkare ljus. Ljuset påverkar rörligheten och är viktigt för ett obegränsat leverne. Ljus utan skuggor och som inte bländar har en positiv inverkan på sikten i rummet.

Dålig orientering, osäkerhet och rörelsebehov är typiska tecken på demenssjukdomar. Dementa personer befinner sig i ett dimtillstånd som förstärks av dåligt ljus. Detta kan leda till oro, sömnproblem och till att de vänder på dygnet. Dynamisk belysning bidrar mjukt till en bättre biorytm.


Bättre hälsa och vård

Ljuset på morgonen väcker sinnet och ökar aktiviteten. På eftermiddagen påverkas vi av ett varmare ljus som förbereder kroppen på natten. Dygnsrytmen och biorytmen stabiliseras. Vissa gerontologer anser att detta till och med kan minska behovet av sömnmedel.

Personalen berättar att ljuset är bra för själen och är mindre ansträngande för ögonen. När de boende kan röra sig bättre och är mer aktiva under dagen, underlättar det arbetet för personalen.

De högre investeringskostnaderna lönar sig: Tack vare de dynamiska armaturernas höga belysningseffekt behövs det färre armaturer än i andra konventionella belysningssystem. Dessutom sparar ljusstyrningen energi.Sammanfatta, diskutera och optimera.
Waldmann är medlem i arbetsgrupperna om biologiskt verksam belysning i LightingEurope och ZVEI. LightingEurope representerar med sina över 1 000 tillverkare den europeiska belysningsbranschen. ZVEI står för centralförbundet för elektroteknik- och elektronikindustrin som är en intresserepresentant för de mest innovativa industribranscherna i Tyskland.


ZVEI
LightingEurope