LIGHT ADMIN App

Snabb och överskådlig konfigurering av armaturer

LUM CONNECT CONFIG
Luminaire sur flexible métallique SL


App för den digitala avbilden av ditt belysningssystem

Organisera och konfigurera ditt belysningssystem effektivt och överskådligt med LIGHT ADMIN App! Skapa din individuella byggnadsstruktur i appen, integrera dina Waldmann-armaturer och förenkla hanteringen och konfigurationen av ditt samlade belysningssystem med hjälp av den digitala avbilden.Parametrering och konfigurering av EnOcean eller Bluetooth

Armaturer med TALK modulen kan parametreras mycket enkelt med LIGHT ADMIN app. På detta sätt är det mycket enkelt att exempelvis konfigurera de många funktionerna och parametrarna i en golvarmatur, från dimmervärde till närvarostyrning.

Du kan spara din egen konfiguration i appen som en profil och tack vare detta kan du spela upp dina individuella inställningar på många olika armaturer snabbt och okomplicerat.

Konfigurationen av gruppstyrningen kan dessutom göras via appen. Här är dina armaturergrupper och områden avbildade på ett överskådligt sätt. Du kan när som helst reagera på förändringar av kontorsytan via LIGHT ADMIN med låga kostnader.Digital avbild av byggnadsstrukturer

Appen hjälper dig dessutom med inventeringen av alla armaturer i byggnaden. Du kan spara byggnadsstrukturer i appen och tilldela lampor till denna struktur. En export via Excel (tillval) dokumenterar ditt fullständiga armaturersystem.

Armaturer kan förses med ett lösenordsskydd som skydd mot oönskad åtkomst. Tack vare detta säkerställer du att obehöriga inte har åtkomst till inställningarna av dina armaturer via appen.

Om armaturer har skannats av appen blir de kvar i dess apparatlista även om de inte är inom räckhåll. Du kan även konfigurera dessa så kallade offlineapparater. Så snart dessa är inom räckhåll igen kan ändringen spelas upp. Tack vare detta går det dessutom att hantera en hel byggnad även om inte alla armaturer alltid är inom räckhåll.Funktionssätt


LIGHT ADMIN App
LIGHT ADMIN App
LIGHT ADMIN App
LIGHT ADMIN App
LIGHT ADMIN App
LIGHT ADMIN App
LIGHT ADMIN App
LIGHT ADMIN App
LIGHT ADMIN App

TALK EnOcean eller TALK Bluetooth modulen är nödvändig för att det ska gå att konfigurera armaturer med LIGHT ADMIN. För anslutningen med windows app krävs trådlös USB-stick.

Fördelar

  • Enkel parametrering av armaturer.

  • Snabb inställning av områdena och grupperna i vår gruppstyrning TALK. Det är enkelt att göra ändringar via appen.

  • Lösenordsskydd som tillval per armatur.

  • Digital bild av byggnadsstrukturen och belysningssystemet för överskådlig dokumentation och snabb inventering.

  • Det går att konfigurera apparater som är utom räckhåll

  • Byggnadsstruktur och konfiguration behöver endast skapas en gång för flera terminaler.Mer information

LIGHT ADMIN App

Nedladdning Windows App
» www.waldmann.com/app

Registrering / lösenord
» www.waldmann.com/registration

app_store.png

play_store.png