LUM CONNECT ljusstyrningssystem

Dagsljus- och närvarosensorer

LUM CONNECT MANAGE
LUM CONNECT MANAGE

Ofta missar man att planera belysningen av arbetsplatsen optimalt. Inte sällan slösar man med energin på ljus i tomma kontor, tomma gångar och foajéer – på kvällen, natten och till och med på dagen. För att förebygga sådan felaktig användning har Waldmann utvecklat smarta, helhetliga ljusstyrningssystem som med modern teknik som närvarodetektorer och dagsljussensorer ger en helt ny nivå av energibesparing.HFMD Sensor

Sensorsystemet HFMD (High Frequency Motion Detector) som utvecklats av Waldmann är unikt. Detta innovativa, ultrakänsliga system registrerar mycket små rörelser i ett definierat område. Armaturerna tänds när någon kommer in i rummet och släcks sedan automatiskt igen. Dessutom regleras ljuset i förhållande till dagsljuset. Det gör att strömförbrukningen för separata armaturer kan sänkas med upp till 50 % i förhållande till den installerade effekten. HFMD-sensorn fungerar oberoende av temperaturen, analyserar ett större registreringsområde och detekterar närvaro även när det inte finns några större rörelser under en viss tid. • Innovativa, ultrakänsliga närvaro- och dagsljussensorer med flera kanaler

 • Även mycket små rörelser registreras

 • Funktionen är oberoende av temperaturen

 • Ljuset regleras i förhållande till dagsljuset

 • Upp till 50 % lägre strömförbrukning hos de individuella armaturerna

 • Kan kombineras med LUM CONNECT VTL och
  LUM CONNECT TALK

HFMD

PIR Sensor

Närvaro- och dagsljussensorsystemet med PIR sensor fungerar oberoende av temperaturen. Med rörelsesensorer som är baserade på passivt IR-ljus registreras personer säkert i ett definierat område. Armaturerna tänds då bara när sensorn registrerar att någon är i rummet, t. ex. när dagsljuset inte längre räcker till. Med den här smarta tekniken kan man spara mycket energi. • Klassiska rörelse- och dagsljussensorer

 • Temperaturberoende funktion som är baserad på passivt IR-ljus

 • Armaturerna tänds bara när närvaro registreras eller om dagsljuset inte räcker

 • Upp till 50 % lägre energiförbrukning

 • Kan kombineras med LUM CONNECT VTL och
  LUM CONNECT TALK

PIR