Swarm control LUM CONNECT TALK

You´ll never work alone

LUM CONNECT TALK
LUM CONNECT TALK

Förändringar av arbetsplatser på ett kontor utrustat med närvaro- eller dagsljusbelysning kan emellanåt drabbas av oönskade fenomenet "ljus-öar"; bortsett från det egna ockuperade skrivbordet förblir resten av kontoret obelyst. Den innovativa TALK trådlösa modulen från Waldmann gör att våra armaturer kan kommunicera med varandra och störande "ljus-öar" förblir ett minne blott. Med hjälp av ett enkelt tillbehör delas belysningen på kontoret upp i olika områden och grupper. Om en armatur i en specifik grupp registrerar närvaro skickas informationen vidare till resterande gruppmedlemmar och belysningen tändes automatiskt enligt önskad programmering. På motsvarande sätt ökar användarens komfort avsevärt - och utan betydande kostnader eftersom modulen kan eftermonteras i enkla steg.Vad kan TALK modulen göra?


Vad kan TALK modulen göra?

TALK modulen ger en behaglig belysningsmiljö. Den avancerade trådlösa modulen gör att armaturerna kommunicerar med varandra; till att reagera på personnärvaron i rummet och anpassa belysningen därefter. Resultatet; en trevligt upplyst lokal, en bättre arbetsmiljö - alltså en ökad förmåga att utföra.
Vad är TALK modulen?


Vad är TALK modulen?

TALK modulen består av endast en kompakt komponent - enkel att integrera, programmera och använda. Eftersom det är trådlöst kräver inte kommunikationen mellan armaturerna inte någon komplicerad teknisk installation. Waldmanns armaturer kan inte bara levereras med funktionen integrerad utan även utrustas i efterhand.Hur är TALK modulen inställd?


Hur är TALK modulen inställd?

TALK modulen behöver endast en enkel grundinställning så den automatiska inlärningen av kringliggande armaturerna påbörjas. Varje modul kan tilldelas en av 100 områden i en byggnad och en av två möjliga grupper. Alla inställningar kan ändras eller utökas vid behov.
Hur fungerar TALK modulen?


Hur fungerar TALK modulen?

TALK modulen fungerar på så sätt att en ansluten armatur registrerar närvaron av en person i rummet och sänder signaler vidare till hela den ingående armatur-gruppen. Gruppen slås på enligt programmeringen, men dämpas till grundläggande ljusstyrka för energibesparingar. Således erbjuds hög komfort men med minimal tid och energi.

Med Bluetooth-funktionen kan du till och med gruppera armaturer automatiskt. Om rumssituationen ändras, anpassas armaturergrupperna efter det.
Trådlös teknik


Trådlös teknik

TALK-modulen bygger på radiotekniken EnOcean eller Bluetooth. Genom radiotekniken skapas både en uppkoppling till armatur nätet och en anslutning till LIGHT ADMIN-appen. Via EnOcean kan dessutom med hjälp av motsvarande gateways en koppling till byggnadsledningstekniken skapas. Appen LIGHT ADMIN finns för Windows, Android och iOS.

Du hittar mer information om LIGHT ADMIN här.