Hållbar utveckling

Uttöver tillämpning av energibesparande teknik och långlivade ljuskällor i våra produkter värnar vi om miljön i flera avseenden. Waldmann Ljusteknik AB är anslutet till El-Kretsen. Vi mottager också Sustemas officiella miljödiplom "Svensk Miljöbas" årligen. För detaljerad information se nedanstående dokumentation. För ISO certifikat klicka här.


miljoediplom_2015.jpg
miljoberattelse_waldmann_2015.png

El-Kretsen Certifikat 2018


Waldmann är certifierade enligt DIN EN ISO 14001 sedan 2012

Hållbar utveckling betyder mycket för oss. Detta omfattar en certifierad miljövård som efterlevs. Därför är vi inte bara noga med att spara energi och begränsa mängden skadliga ämnen i våra lampor i och med senaste LED-teknik, utan gör detta redan vid produktionen där detta är möjligt. Även återvinning spelar en viktig roll vid tillverkningen och för våra produkter. Vi är ett av de få företagen som erbjuder lampor med Cradle to Cradle-certifiering.

Även ur ekonomisk synpunkt tjänar du på vår hållbara utveckling: Våra lampor har en lägre strömförbrukning och sänker därmed dina kostnader, håller längre och kräver mycket lite underhåll.


Hållbar utveckling hos Waldmann

 • Alla gällande miljö-/och energilagar följs, en energibesiktning enligt DIN 16247 gjordes redan 2015

 • Vi utbildar energipionjärer som bidrar till att hela tiden förbättra vår energieffektivitet

 • Certifierad miljövård enligt DIN ISO 14001

 • Hög produktkvalitet, lång livslängd, lite underhåll

 • Första Cradle to Cradle-produktcertifikat

 • Uppfyller DGNB- och Minergie-krav

 • Behovsstyrd belysning


Hållbar utveckling i siffror

 • Varje år förbättrar vi vår miljöprestanda genom att omsätta olika energetiska och miljörelevanta mål:

  • Pappersförbrukningen har sänkts ca 25 % under de senaste åren. 

  • GOGREEN-produkterna från Deutsche Post och DHL gör det väldigt enkelt att ge ett litet bidrag till klimatskyddet. Waldmann balanserar totalt 2,27 ton CO² e emissioner.

  • Trots att vår omsättning ständigt ökar har vår strömförbrukning sänks mer än 10 % sedan 2012.

  • Genom att vi bytt till energisnålare fordon har våra CO² -utsläpp per km minskat mer än 10 %

  • Vi har bytt till LED-belysning i hela produktionen

  • Tack vare Waldmanns förslagslåda omsätts ca 25 förbättringsförslag om hållbar utveckling varje år.

 • Tack vare att vi installerat två kraftvärmeverk och en solfångaranläggning är andelen självproducerad energi redan ca 30 %.

 • Hos Waldmann används inga giftiga ämnen och vi undersöker regelbundet om de farliga ämnena kan ersättas.

 • Att vår avfallsåtervinning redan ligger på 92 % och ökar visar att vi bryr oss om resurseffektivitet.


Hållbar utveckling av produkter

 • Hållbar design som är till nytta för användaren. Tidlös och modern

 • Lång produktlivslängd och användbarhet

 • Miljöinriktat materialval och skonande ytbehandling

 • Våra produkter sparar energi!

  • I nya produkter förutsätts mer än 100 lumen/watt

  • En lampas bruksfas har en avsevärt större betydelse när det gäller energiförbrukningen än produktionen, eftersom du t.ex. kan sänka energiförbrukningen upp till 55 % genom att använda våra LED-belysningslösningar.