Waldmann Ljusteknik AB och Kammarkollegiet i rikstäckande avtal


Waldmann Ljusteknik AB och Kammarkollegiet i rikstäckande statligt ramavtal

Waldmann Ljusteknik AB har skrivit ett fyraårigt ramavtal för arbetsplatsarmaturer med statens inköpscentral Kammarkollegiet under ’möbler och inredning’. Avtalet innefattar ett brett utbud av armaturer som täcker behovet av belysning på många olika arbetsplatser. Waldmann kommer att stötta ramavtalskunder genom stark närvaro, kunskap och innovation i jakten på det perfekta ljuset för individen på arbetsplatsen. Tillsammans med uppdragsgivare och avropare är vår målsättning att finna den bästa och mest hållbara belysningslösningen för den berörda myndigheten eller verket.


Från och med den 16 september 2019 börjar ramavtalet att gälla och fortlöper under en fyraårig period. Exempel på armaturer som ingår:


Utbudet av armaturer i ramavtalet kan komma att uppdateras vartefter. Bland annat ser vi fram emot att inkludera golvarmatur och pendel med Cradle-to-Cradle® certifiering. Dessa armaturer är producerade med minimal miljöpåverkan och består av komponenter som kan återvinnas.

Waldmann Ljusteknik AB och Kammarkollegiet i rikstäckande avtal

Om Kammarkollegiet

Statens inköpscentral Kammarkollegiet inrättades 1539 och är därmed Sveriges första myndighet.
Idag lyder myndigheten under Finansdepartementet. Kammarkollegiets uppgift är att bidra till att stärka demokratin, öka transparens inom staten och bygga en hållbar framtid. Vidare information kring verksamheten på Kammarkollegiet hemsida: www.kammarkollegiet.se