Light + Building 2018

Light + Building 2018

Naturligt ljus är oumbärligt för människor. Det är ett stöd för synen, ger välbefinnande och påverkar våra aktiverings- och återhämtningsfaser. Vår passion är att skapa ett ljus som kommer så nära det naturliga ljuset som möjligt och sätter de mänskliga behoven i centrum.

Under mottot "Born to create natural light" presenterar vi våra enhetliga, biodynamiska belysningslösningar för kontor, industri samt vård och hälsa för dig.


Besök oss på Light + Building 2018
den 18 till 23 mars på Messe Frankfurt, hall 3.1, monter B31
Vi ser fram emot ditt besök!


Belysning på kontoret

Belysning på kontoret

Oavsett om det gäller golvarmaturer eller rumarmaturer får du många möjligheter att uppleva biodynamiskt ljus i kontorsrum hos oss. Vi satsar på Plug & Light-principen som är enkel att realisera och är beprövad i praktisk användning. I och med att vi inte bara är inriktade på naturen som förebild när det gäller ljuskvaliteten visar vi dig hur vår Cradle to Cradle-certifierade armatur är inbäddad i det tekniska kretsloppet för en hållbar resurshantering.

Ljus inom industrin

Ljus inom industrin

Hur kan biodynamiskt ljus förverkligas på ett vettigt sätt i industrihallen? På
Light + Building får du reda på mer via våra presentationer för detta användningsområde som är predestinerat för biodynamiskt ljus men du får också reda på många utmatningar för en optimal lösning. vi tar oss an dessa utmaningar med två olika belysningssystem.
  Belysning för hälsa och vård

Belysning för hälsa och vård

Sedan mer än 14 år ger vi med biodynamisk belysning inom vårdområdet ett stöd för att synkronisera den inre klockan med den naturliga förebilden när rörligheten är begränsad. Oavsett om det rör sig om ett stöd för att sova och vara vakna i rätt rytm eller intelligenta sensorsystem för fallskydd visar vi dig hur våra belysningslösningar bidrar till ökad säkerhet och ökat välbefinnande.
Intelligent belysning

Intelligent belysning

Öka användarkomforten med intelligenta armaturfunktioner och möjliggör samtidigt en enkel hantering och konfiguration - detta förverkligar vi med våra belysningshanteringssystem LUM CONNECT. Tack vare standardgränssnitt blir våra intelligenta armaturer en del av den uppkopplade miljön.