SHINE A LIGHT

Framtidens ljus

SHINE A LIGHT - Framtidens ljus

Bor man i Schwarzwald måste man lysa desto starkare. Därför utvecklar vi belysningssystem sedan 90 år tillbaka. Men vårt ljus är inget självändamål. Vårt ljus tjänar. Till exempel till bättre arbete: som ingen annan tillverkare står Waldmann för innovativa ljuslösningar som gör kontorslivet effektivare och sundare. Som gör människor och miljön lika gott. Och som låter användarnas ögon stråla. Biodynamiskt ljus, Smart Lighting-koncept, Cradle-to-Cradle-lösningar: allt detta finns på Orgatec 2018


logo_orgatec.jpg

Besök oss och upplev framtidens ljus.
23–27 oktober 2018, Köln-mässan,
Hall 8.1, monter B040


THE LIGHT OF HEALTH

THE LIGHT OF HEALTH

Naturligt ljus är absolut nödvändigt. Det bidrar till välbefinnandet och därmed till koncentrationen, kreativiteten och prestationsförmågan. Om man är exponerad för artificiellt ljus en längre tid är det inte nödvändigtvis bra för hälsan. Waldmanns ljusstyrningssystem VTL tillhandahåller biodynamiskt ljus (Human Centric Lighting) på kontoret: på så vis förstärks medarbetarnas välbefinnande på ett hållbart vis, i synnerhet i rum med ringa dagsljus och överlag under de mörka vintermånaderna. Vi är redo för nästa steg inom biodynamiskt ljus: med VTL-lösningar individuellt anpassade till olika kronotyper. Morgonmänniska eller kvällsmänniska spelar ingen roll: den smarta belysningen vet när varje medarbetare har sin personliga prestationstopp – och stödjer dem med passande ljus.THE LIGHT OF SUSTAINABILITY

THE LIGHT OF SUSTAINABILITY

Som första kontorsbelysning i världen har golvarmaturen LAVIGO erhållit certifieringen C2C® (Cradle to Cradle). Det gläder uppfinnaren. Och det bekräftar vårt engagemang för ekologisk effektivitet: målet är att producera konsumtionsvaror på ett hållbart och smart sätt, separera materialen efter användning och återanvända dem i det tekniska kretsloppet – alltså ”cradle to cradle”, från vaggan till vaggan. För C2C®-certifieringen identifierades samtliga ingående material och bedömdes enligt deras toxikologiska och återvinningsbara egenskaper, och optimerades delvis. Ytterligare förutsättningar var styrkande av energibalansen, vattenåtgången och -kvaliteten, samt uppfyllandet av sociala kriterier. Även det som vi hittar på i framtiden kommer att uppfylla C2C®-kriterierna. Det lovar uppfinnaren.
THE LIGHT OF CONNECTIVITY

THE LIGHT OF CONNECTIVITY

Sedan 1999 är Waldmann en pionjär inom utformning av ljus med smarta system. Integrerade givare, styrningar och radioteknik möjliggör sammankoppling av belysningen. Smart gruppstyrning optimerar ljuset och energibehovet. De framtida systemen är baserade på vår mångåriga erfarenhet av dessa tekniker. I den digitala omvandlingen handlar det om sammankoppling av belysningen och enheterna i din omgivning. Med nya radiomoduler blir det möjligt att ansluta belysningen till kontorsmöbler och IT-system. Framtiden tillhör de helt sammankopplade arbetsplatserna med ytterligare funktioner för varje enskild medarbetares arbetsplats. Snabbt individualiserat och anpassat till personliga behov.