Duurzaamheid

Waldmann al sinds 2012 gecertificeerd volgens DIN EN ISO 14001

Duurzaamheid betekent voor ons veel. Daartoe hoort een geleefd en gecertificeerd milieumanagement. Daarom letten wij niet pas bij onze armaturen, door het gebruik van de nieuwste LED-technologie, op een hoge energie-efficiëntie maar al tijdens de productie en begrenzen schadelijke stoffen waar het ons mogelijk is. Ook recycling speelt een belangrijke rol tijdens de fabricage en bij onze productie. Ze behoren wij tot de weinige ondernemingen die armaturen met een Cradle to Cradle certificatie aanbieden.

Ook uit economisch oogpunt profiteert u van ons streven naar duurzaamheid: Onze armaturen reduceren door een laag stroomverbruik uw kosten, hebben een lange levensduur en hebben weinig onderhoud nodig.


Duurzaamheid bij Waldmann

 • Alle wettelijke eisen op het gebied van milieu-/energierecht worden in acht genomen, een energieaudit volgens DIN 16247 is al in 2015 uitgevoerd

 • Wij leiden energiescouts op die ons ondersteunen bij de permanente verbeteringen van onze energie-efficiëntie.

 • Gecertificeerd milieumanagement volgens DIN ISO 14001

 • Hoge productkwaliteit, lange levensduur, lage onderhoudsintensiteit

 • Eerste Cradle to Cradle product-certificaten

 • Vervult de eisen van DGNB en minergie

 • Perfect afgestemde verlichting


Duurzaamheid in cijfers

 • Ieder jaar verbeteren wij onze milieuprestaties door de omzetting van verschillende energetische en milieurelevante doelen:

  • Het papierverbruik kon de laatste jaren met rond 25 % worden gereduceerd. 

  • Het GOGREEN-programma compenseert de CO² -emissies die ontstaan bij het verzenden van brieven.
   De compensatie vindt plaats via internationaal erkende projecten voor bescherming van het klimaat en wij nemen eraan deel. Waldmann compenseert in totaal 2,27 ton CO² e.

  • Ondanks de gestage groei van de omzet is ons stroomverbruik sinds 2012 met 10% gezonken.

  • Alleen door de overgang in het Waldmann-wagenpark naar energetisch efficiëntere voertuigen kon de uitstoot van CO² per km met 10 % worden gereduceerd.

  • Overgang naar LED-verlichting in de gehele productie

  • Door het ideeënmanagement van Waldmann worden jaarlijks ca. 25 voorstellen voor verbeteringen op het gebied van duurzaamheid omgezet.

 • Door de installatie van twee WKK-eenheden en een fotovoltaïsche installatie ligt het aandeel zelfgeproduceerde energie intussen bij ca. 30 %.

 • Bij Waldmann worden geen giftige gevaarlijke stoffen ingezet; iedere gevaarlijke stof wordt onderworpen aan een regelmatige substitutiecontrole.

 • Dit wordt ook duidelijk bij het behoud van hulpbronnen: ons recyclingpercentage bij afval is intussen 92%, tendens stijgend.


Duurzaamheid door de ontwikkeling van duurzame producten

 • Duurzaam design dat de gebruiker dient. Tijdloos en modern

 • Lange productlevensduur en bruikbaarheid

 • Milieugeöriënteerde selectie van materiaal en behandeling van oppervlakken

 • Onze producten sparen energie!

  • Bij nieuwe ontwikkelingen is meer dan 100 lumen/watt een voorwaarde

  • De fase van het „gebruik“ van een armatuur heeft een wezenlijk grotere relevantie met betrekking tot het energieverbruik dan de „productie“ want door de ombouw naar onze LED-verlichtingsoplossingen kunnen bijv. bij staande armaturen tot 55 % van het energieverbruik worden gespaard.