VISUAL TIMING LIGHT (VTL)
LICHT GEEFT LEVEN

VISUAL TIMING LIGHT
VISUAL TIMING LIGHT
VISUAL TIMING LIGHT

In de natuur draait alles om licht. Licht zorgt voor groei, variatie en schoonheid. Wij mensenzijn een deel van de natuur. Daarom is licht ook voor ons het natuurlijkste levensmiddel van de wereld. Het bepaalt ons hele bestaan: licht beïnvloedt belangrijke hormoon- en stofwisselingsprocessen, geeft voor onze inwendige klok de maat aan en verschaft daarmee ons leven ritme. In situaties waarin het natuurlijke daglicht tekortschiet, biedt VTL (Visual Timing Light: daglichtsimulatie) mensen weer het juiste licht.


Mens en licht

Licht stuurt diverse inwendige klokken die verantwoordelijk zijn voor ons dag-nachtritme. Het beïnvloedt ook belangrijke signaalstoffen en stofwisselingsprocessen.


De derde dimensie van het licht

Dat licht niet alleen het zien mogelijk maakt maar ook zorgt voor sfeer in de ruimte, is al langer bekend. Maar goed licht heeft ook een gunstige uitwerking op ons welbevinden en onze gezondheid, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Er wordt zelfs wel gesproken over een derde biologische dimensie van het licht.


De inwendige klok

Hoewel onze biologische klok met een 24-uursritme genetisch bepaald is, moet ze elke dag door daglicht, of op daglicht gelijkend kunstlicht, opnieuw gesynchroniseerd worden. De hormonen melatonine, cortisol en serotonine spelen daarbij een belangrijke rol. Het ontbreken van licht als aangever van tijd en ritme kan leiden tot slaapstoornissen, chronische vermoeidheid of depressies.


Biologisch werkzaam licht

Om kunstlicht een biologische uitwerking te laten hebben, moet met bepaalde parameters rekening worden gehouden die de natuur ons voorhoudt. Het licht moet van een bron met een groot oppervlak komen en een flink deel van het gezichtsveld verlichten. In ruimten ontstaat een kunstmatige ‘hemel’ door een combinatie van directe en indirecte lichtbronnen.


Senioren

Tekortkomingen aan het gezichts- en waarnemingsvermogen kunnen door een professioneel lichtconcept grotendeels gecompenseerd worden.


Meer licht voor meer levenskwaliteit

Het verouderende oog heeft een veelvoud nodig van het licht waaraan een jong oog genoeg heeft. Licht is een wezenlijk aspect waar het gaat om veiligheid. Daardoor kan de oudere mens zich blijven bewegen zonder beperkingen. Schaduwarm en verblindingsvrij licht werkt positief op de ruimtewaarneming.


Dementie

Slechte oriëntatie, onzekerheid en bewegingsdrang zijn typisch voor dementiepatiënten. Ze bevinden zich vaak in een soort schemertoestand, die door ontoereikende lichttoevoer nog versterkt wordt. Ongezonde onrust en slaapstoornissen, tot aan volledige omkering van dag en nacht zijn het gevolg. Visual Timing Light (daglichtsimulatie) ondersteunt mild en effectief.


Meerwaarde
Onafhankelijke studies wijzen op een directe samenhang tussen daglicht en welbevinden.


Voordelen voor bewoners

Het licht in de ochtend stimuleert de geest en bevordert de activiteit. Vanaf het middaguur ondersteunen de warme kleuren het lichaam en bereiden de nacht voor. Het dag-nachtritme wordt duurzaam gestabiliseerd. Sommige gerontologen zien hierin zelfs de mogelijkheid slaapmedicatie te reduceren.


Voordelen voor zorgpersoneel

Van medewerkers horen we dat licht de geest goed doet en minder inspanning van de ogen vergt. En als bewoners zich zonder angst bewegen en actiever aan het dagelijks gebeuren deelnemen, maakt dat ook het werk van het personeel lichter.


Voordelen voor instellingen

De hogere investeringskosten betalen zich terug: dankzij het zeer hoge rendement van de VTL-lampen Dlite amadea en vanera zijn minder armaturen nodig dan bij andere conventionele ruimteverlichting. Bovendien helpt het lichtmanagement bij het besparen van energie.


VTL-System

De verlichting wordt tijdgestuurd automatisch aangepast aan uw dagindeling en benut tevens de huidige bevindingen uit wetenschap en praktijk. Op de voorgrond staat daarbij de activering van de bewoners en natuurlijk hun veiligheid bij het bewegen. VTL is vooral geschikt voor gangen, verblijfsruimten en verpleegoasen, maar ook voor andere plaatsen waar het ontbreekt aan daglicht.


ZERA VTL - De huiselijke ruimteverlichting

Problematische ruimtes die smal en laag zijn of waar geen ramen zijn, worden niet alleen optimaal verlicht door het hoge aandeel indirect licht, maar lijken ook groter, uitnodigender en verlichten elke ruimte gelijkmatig.

» naar product pagina


VIVAA VTL - Ruimteverlichting met biologisch werkzaam licht

ViVAA - deze naam staat voor levendig licht, licht dat zich in elke ruimte harmonisch mengt en niet alleen zorgt voor ruimtewaarneming.

» naar product pagina


VANERA VTL - De moderne klassieker

Met haar tijdloze, sobere silhouet voegt vanera zich harmonisch in elke ruimte. Elke ruimte wordt gelijkmatig belicht.

» naar product pagina


Besturingssysteem DALI - De kern

Via 2 DALI-poorten zijn maximaal 128 DALI-adressen aan de besturing te koppelen.


Bediening via iPad of druktoetsen

Het is mogelijk de lichtsturing te bedienen via een app op een iPad. Zo kunnen lichtscènes en individuele lichtstemmingen eenvoudig geactiveerd worden. De programmering gaat via een laptop of pc.


Daglichtsensoren en aanwezigheidsmelders

Het VTL-systeem is uiterst veelzijdig. Aanvullende systeemcomponenten, zoals bijvoorbeeld daglichtsensoren optimaliseren de energiebalans nog verder.


Downloads