Belysning vid textilmaskiner

Belysning vid textilmaskiner

Belysning vid textilmaskiner

För att alla nödvändiga handgrepp ska gå som smort på textilmaskinerna erbjuder vi olika belysningssystem. Det rätta ljuset som passar till olika krav och lokala förhållanden finns således hos oss. Och driftpersonalen ser allt klart och tydligt. Det finns ett brett utbud av punktbelysning, ytbelysning och flexibla belysningslösningar. För en föredömlig belysning till alla behov.