Armaturer till förpackningsmaskiner

Armaturer till förpackningsmaskiner

Armaturer till förpackningsmaskiner

När produkter måste förpackas effektivt måste även belysningen hålla hög kvalitet. För detta erbjuder vi väldigt olika energieffektiva och homogena belysningssystem som belyser maskinerna korrekt vid de olika krav som ställs vid olika platsförhållanden. Framför allt inom livsmedelsbranschen är kemikaliebeständiga armaturer viktiga på grund av sterilseringsprocesserna. Våra armaturer kräver nästan inget underhåll och har knappt några angreppsytor för smuts.