Impressum

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG

Peter-Henlein-Straße 5

78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN

Duitsland


Tel.: +49 7720 601 0

Fax: +49 7720 601 290

Email: info@waldmann.com


Headquarters of the company:

Villingen-Schwenningen

Legal structure &
representative authority:


limited partnership; the company "Herbert Waldmann GmbH & Co. KG" is represented by the company "Waldmann GmbH" which is represented by the executive Directors Christoph Waldmann and Daniel Hug.

Bedrijfsleiding:

Christoph Waldmann
Daniel Hug
Ronny Lindskog

Ontwikkeling en productie:


Herbert Waldmann GmbH & Co. KG

Content management
system:

Innovation Gate
IT Consulting & Softwaredesign GmbH

Handelsregister:
Registergericht Freiburg i. Br. HRA 602616
Registergericht Freiburg i. Br. HRB 602670

BTW-IdNr.:
DE 217355961

EAR Registratienummer:

DE 77596560
GLN Nr.:

4013330000004

Rechtelijke opmerkingen:


Inhoud van deze website/beschikbaarheid en aansprakelijkheid

De informatie op deze internetwebsite zijn met de grootste zorgvuldigheid door ons samengesteld. Ze worden voortdurend gecontroleerd en geactualiseerd. Voor de voortdurende beschikbaarheid van onze inhoud, de juistheid, actualiteit en volledigheid ervan kunnen wij evenwel geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij staan er ook niet voor in dat de inhoud van dit internetaanbod geschikt is voor de gebruiker en zijn doelen. Elke bindende informatie, advies, aanbeveling of verklaring door ons blijft uitsluitend een individuele communicatie voorbehouden.


Bescherming van gegevens

Bescherming nemen wij zeer serieus. Wij garanderen u dat wij alle persoonlijke gegevens die u ons ter beschikking stelt, absoluut vertrouwelijk behandelen en niet doorgeven of verkopen aan derden. Uw persoonlijke gegevens worden bij ons in de onderneming alleen onder voorbehoud van uw toestemming elektronisch opgeslagen, gebruikt en verwerkt om u onze omvangrijke service te kunnen garanderen. Deze gegevensopslag is, net als de verzameling van de gegevens zelf, de verwerking en het gebruik ervan onderworpen aan de wettelijk geldende regelingen met betrekking tot de bescherming van gegevens van de Bondsrepubliek Duitsland. Lees hiervoor onze » volledige verklaring met betrekking tot bescherming van gegevens.


Externe links

Inhoud van andere aanbieders op internet wordt niet door ons overgenomen. Dit geldt zelfs dan, als onze website snelkoppelingen naar ander websites mocht bevatten. De gelinkte websites zijn zonder uitzondering onderworpen aan de controle en aansprakelijkheid van de desbetreffende exploitant van de website. Fa. Waldmann heeft geen invloed op de actuele of toekomstige vormgeving resp. inhoud van dergelijke gelinkte sites. Een permanente controle van de externe sites is zonder concrete aanwijzingen op illegale inhoud niet mogelijk en niet redelijk.

Fa. Waldmann heeft bij het eerste „linken“ naar de website van de desbetreffende derde aanbieder de vreemde inhoud gecontroleerd met betrekking tot het mogelijk bestaan van rechtsovertredingen of illegale inhoud. Op het tijdstip van het aanmaken van de links waren hiervoor geen aanknopingspunten zichtbaar.

Zodra fa. Waldmann kennis mocht krijgen van rechtsovertredingen - in het bijzonder van illegale inhoud - worden dergelijke links onmiddellijk verwijderd.


Auteursrecht/geestelijk eigendom

De inhoud, de vormgeving en de opbouw van ons internetaanbod (dit omvat alle teksten, afbeeldingen en de lay-out) zijn auteursrechtelijk beschermd. De aangegeven namen en logo's zijn eigendom van ondernemingen van de „Waldmann-groep“ of andere licentiegevers en als zodanig beschermd door auteurs- en merkenrecht en andere commerciële octrooien. De door ons geplaatste informatie, teksten, merken, logo's en beeldmateriaal mogen geheel of gedeeltelijk zonder onze uitdrukkelijk voorafgaande toestemming niet voor commerciële doeleinden verveelvuldigd, verbreid, publiekelijk weergegeven of op een andere wijze worden gebruikt. Ook is het plaatsen van links naar onze websites afhankelijk van onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij behouden hiermee uitdrukkelijk voor, ons internetaanbod steeds te wijzigen, aan te vullen te verkleinen of ook compleet in te trekken.

Het woord- en beeldmerk „Waldmann“ en andere productnamen, afbeeldingen en logo's identificeren producten van de „Waldmann-groep“ en zijn beschermde merken.

Wendt u zich a.u.b., onder vermelding van het gebruiksdoel tot ons als u inhoud van onze internetpresentatie buiten onze website wilt gebruiken.


Geldigheidsgebied

Ons internetaanbod is bedoeld voor het gebied van de economische EU-ruimte en samengesteld op basis van de Duitse rechtsorde. Het oproepen van ons aanbod vanuit gebieden buiten dit ruimtelijk begrensde gebied is door ons niet bedoeld. Wij geven geen garantie dat ons internetaanbod voor gebruikers uit andere staten geschikt, bruikbaar of zelfs daar rechtelijk toegestaan is.Image Sources:
Homepage:
TV: © fabioderby, www.fotolia.com
News: © Andrey Popov, www.fotolia.com


Toepassingen:

Logistiekhal
84518854 - Huge distribution warehouse with high shelves
© hacohob, www.fotolia.com

Gereedschapmachines
84086353 - Metalworking CNC milling machine
© Andrey Armyagov, www.fotolia.com

Arbeidsplaats in werkplaats
74524210 - worker on work bench in the factory
© Firma V, www.fotolia.com

Verpakkingsmachines
43688441 - Abfüllanlage
© Alterfalter, www.fotolia.com

Textielmachines
43213031 - Garnrollen auf einem Webstuhl
© Alterfalter, www.fotolia.com

Drukmachines
38384386 - Druckmaschinen mit Papierrollen / / printing press
© industrieblick, www.fotolia.com

Productie-installaties
84590852 - robots in a car plant
© Nataliya Hora, www.fotolia.com

Houtbewerkingsmachines
81717498 - Sawing boards from logs
© diosmirnov, www.fotolia.com

Spoorbouwmachines
250261474 - Maintenance railway on working
© Bohbeh, www.shutterstock.com

Inspectiewerkplek
290220158 - operator inspection high precision automotive part by micrometer
© Aumm graphixphoto, www.shutterstock.com