Impressum

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG

Peter-Henlein-Straße 5

78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN

Tyskland


Tel.: +49 7720 601 0

Fax: +49 7720 601 290

Email: info@waldmann.com


Huvudsäte:

Villingen-Schwenningen

Juridisk struktur &
representativ myndighet:


limited partnership; the company "Herbert Waldmann GmbH & Co. KG" is represented by the company "Waldmann GmbH" which is represented by the executive Directors Christoph Waldmann and Daniel Hug.

Ledning:

Christoph Waldmann
Daniel Hug
Ronny Lindskog

Design och produktion:


Herbert Waldmann GmbH & Co. KG

Innehållshantering:

Innovation Gate
IT Consulting & Softwaredesign GmbH

Handelsregistreringsnummer:
Registergericht Freiburg i. Br. HRA 602616
Registergericht Freiburg i. Br. HRB 602670

VAT-nummer:
DE 217355961

EAR-nummer:

DE 77596560
GLN Nr.:

4013330000004


Rättsliga anvisningar:


Innehåll på denna webbplats/tillgänglighet och ansvar

Den information som finns på denna Internet-webbplats har tagits fram av oss med största möjliga noggrannhet. Den kontrolleras och uppdateras löpande. Likväl kan vi inte ta något ansvar för att vårt innehåll ständigt är tillgängligt eller att det är korrekt, aktuellt och fullständigt. Vi går inte heller i god för att innehållet i detta Internet-erbjudande är lämpligt för användaren och hans/hennes ändamål. All bindande information, rådgivning, varje rekommendation eller förklaring från oss är enbart förbehållen för en individuell kommunikation.


Dataskydd

Vi tar dataskydd på mycket stort allvar. Vi garanterar att vi hanterar alla personuppgifter som du lämnar till oss mycket konfidentiellt och inte överlämnar eller säljer dem till en tredje part. Dina personuppgifter sparas, används och behandlas elektroniskt hos oss endast under förutsättning att du godkänner detta för att vi ska kunna garantera dig vår omfattande service. För denna datalagring, liksom för insamling, behandling och användning av dessa data, gäller de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna i Tyskland. Läs om detta i vår » fullständiga dataskyddsförklaring.


Externa länkar

Vi gör inte på något sätt innehåll som tillhör andra leverantörer på Internet till vårt eget. Detta gäller även om denna vår webbplats har länkar till andra webbplatser ("links"). De länkade webbplatserna kontrolleras utan undantag av respektive webbplats ägare som dessutom har ansvaret för dem. Waldmann kan inte påverka den aktuella eller den framtida utformningen av resp. innehållet på de länkade sidorna. En ständig kontroll av de externa sidorna är inte möjlig eller önskvärd för oss utan att det finns konkret information om rättsstridigt innehåll.

Waldmann har kontrollerat respektive extern leverantörs främmande innehåll vid den första "länkningen" för att undersöka om det eventuellt kan förekomma lagbrott eller rättsstridigt innehåll. Vid den tidpunkt när länkarna skapades fanns det ingenting som tydde på att så var fallet.

Så snart Waldmann får reda på lagbrott - i synnerhet i form av rättsstridigt innehåll - kommer dessa länkar att tas bort utan dröjsmål.


Upphovsrätt/intellektuell egendom

Innehållet, utformningen och konstruktionen av vårt Internet-erbjudande (detta omfattar alla texter, bilder och denna webbplats layout) har upphovsrättsligt skydd. De namn och logotyper som visas tillhör företag inom "Waldmann-gruppen" eller övriga licensgivare och skyddas som sådana av upphovsrätt, varumärkesskydd och andra yrkesmässiga skyddsrättigheter. Den information, de texter, märken, logotyper och det bildmaterial som vi använder får inte kopieras delvis eller i sin helhet, spridas, återges offentligt eller användas för affärsmässiga ändamål på något annat sätt överhuvudtaget utan att vi dessförinnan har lämnat ett uttryckligt, skriftligt tillstånd till detta. Dessutom krävs tillstånd av oss i förväg för placering av länkar på våra webbplatser. Vi förbehåller oss härmed uttryckligen rätten att ändra, komplettera, förkorta eller upphöra med vårt Internet-erbjudande när som helst.

Ord- och bildmärket "Waldmann" samt andra produktnamn, bilder och logotyper identifierar produkter från "Waldmann-gruppen" och är skyddade varumärken.

Ta kontakt med oss och ange syftet om du vill använda vår Internet-presentation utanför vår webbplats.


Giltighetsområde

Vårt Internet-erbjudande är avsett för EU:s gemensamma marknad och har skapats på grundval av den tyska rättsordningen. Vår avsikt är att det inte ska gå att öppna vårt erbjudande utanför detta begränsade område. Vi tar inget ansvar för att vårt Internet-erbjudande är lämpligt, kan användas eller till och med är tillåtet juridiskt för användare från andra stater.Bildkällor:
Homepage:
TV: © fabioderby, www.fotolia.com
News: © Andrey Popov, www.fotolia.com


Användningsområden:

Logistikhall
84518854 - Huge distribution warehouse with high shelves
© hacohob, www.fotolia.com

Verktygsmaskiner
84086353 - Metalworking CNC milling machine
© Andrey Armyagov, www.fotolia.com

Verkstadsarbetsplats
74524210 - worker on work bench in the factory
© Firma V, www.fotolia.com

Förpackningsmaskiner
43688441 - Abfüllanlage
© Alterfalter, www.fotolia.com

Textilmaskiner
43213031 - Garnrollen auf einem Webstuhl
© Alterfalter, www.fotolia.com

Tryckerimaskiner
38384386 - Druckmaschinen mit Papierrollen / / printing press
© industrieblick, www.fotolia.com

Produktionsanläggningar
84590852 - robots in a car plant
© Nataliya Hora, www.fotolia.com

Träbearbetningsmaskiner
81717498 - Sawing boards from logs
© diosmirnov, www.fotolia.com

Rälsbyggnadsmaskiner
250261474 - Maintenance railway on working
© Bohbeh, www.shutterstock.com

Inspektionsarbetsplats
290220158 - operator inspection high precision automotive part by micrometer
© Aumm graphixphoto, www.shutterstock.com