Lichtlijnsysteem

Elk lichtlijnsysteem moet aan verschillende eisen voldoen. Het veranderen van de werkplek- configuraties en de gebruiksvoorwaarden vormen een grote uitdaging voor het aanpassingsvermogen van een verlichtingssysteem voor de industrie hallen.