Belysning för Kontor & Sjukvård

Översikt; Produkttyper

Ljus spelar en avgörande roll när det gäller ergonomin och prestanda på på arbetsplatsen och i vårdmiljöer. En bra armatur fungerar som ett oumbärligt stöd genom att se till så personalen ser ordentligt och bidrar till välbefinnandet. Arbetsplatsanpassad kontorsbelysning och vårdbelysning från Waldmann lever upp till alla stränga krav på ergonomi, energieffektivitet och handhavande. Av dotterbolaget Derungs finns armaturer för vårdpersonal.