Gateways

Vi använder gateways för att koppla ihop smarta Waldmann-armaturer och sensorer med andra system. Olika radiotekniker som Bluetooth och EnOcean möjliggör säker och stabil datakommunikation. Nätverk möjliggör till exempel integrering av smarta armaturer och sensorer i byggnadstekniken. De data som samlas in av armaturerna eller sensorerna stöder en effektiv och hållbar byggnadsförvaltning. Dessutom blir våra Waldmann-armaturer och -sensorer deltagare i ett IOT-nätverk och anslutna till molnet.