Golvarmaturer

Waldmanns fristående golvarmaturer är en oslagbart flexibel lösning för såväl det individuella kontoret som det öppna kontorslandskapet. Finns i många utföranden för bästa tillämpning. Med vår 'intelligenta automatik' skapar man enkelt förutsättningar för en unik kombination av belysning, ergonomi och energibesparing.