Radiomoduler

Waldmanns radiomoduler kopplar ihop armaturer och sensorer med andra enheter och system på ett bekvämt och säkert sätt. Standardradioteknik som Bluetooth och EnOcean används för detta. På så sätt skapas nätverkssystem med hög komfort och möjlighet att ansluta Waldmann-produkter till byggnadsstyrningssystemet.