Licht in de seniorenzorg

Een professioneel lichtconcept, dat rekening houdt met de verschillende behoeften van uitbaters, personeel, senioren en bezoekers, is van centraal belang in de seniorenzorg. Waldmann heeft deze uitdaging aangenomen. Daar het gezichtsvermogen bij het ouder worden aanzienlijk slechter wordt, hebben vooral oudere mensen problemen met slechte verlichting. Zo zijn oudere mensen bijv. ook gevoeliger voor verblinding. Een aangepaste verlichting met hoge lichtkwaliteit vermijdt spiegelingen, lichtreflecties of contrasten tussen licht en donker.

Licht voor senioren verbetert het gevoel van welzijn, helpt valpartijen te vermijden, vergemakkelijkt de waarneming en de oriëntatie en structureert de dag d.m.v. daglichtnabootsing (biologisch effectieve verlichting met Visual Timing Light).