KVALITÉTSSÄKRA ER PRODUKTION GENOM OPTIMERAT LJUS

NEU ALTERNATIVEN Header 1920x850px

Se skillnaden och förbättra er produktionsprocess med hjälp av optimerat ljus för er lokal och era arbetsuppgifter! Bra belysning främjar ett effektivare arbete och resulterar i bättre produktkvalitét. Låt oss arbeta tillsammans för att säkerställa ökad produktivitet, lägre felfrekvens och mer arbetssäkerhet i er produktion. Vi stödjer er genom hela processen med professionell rådgivning på plats i er industrilokal för att ta fram bästa belysningslösningen för era behov.

best light


maximum expert knowledge

individual optimisation

FÖRDELAR MED OPTIMERAT LJUS:

Ökad produktivitet

 • Personalens prestation påverkas positivt

 • Intelligent belysningskoncept kan anpassas till personalens individuella behov

 • Belysningen kan anpassas efter specifika aktiviteter och specifika produktionsmaterial

» Läs mer
 • Only with adequate lighting can the eye process all information optimally - this has a positive effect on productivity.

 • The more difficult the visual task, the more performance increases can be achieved through better lighting.

 • An increase in productivity in the double-digit percentage range is easily possible.

 • Individual lighting needs are often higher than the 500 lux that is still frequently planned (e.g. for people who wear glasses and older employees).

 • Individually adjustable light makes people more productive. Every employee and every workplace has different lighting needs. Therefore, the lighting should be individually adjustable.

 • A lighting solution from Waldmann can be optimally adapted to individual needs, e.g. to enable employees to concentrate more at certain times or to design light according to the needs of employees.

1080x1080px Icons Produktivitaet

Minskad felfrekvens

 • Kvalitétssäkring med rätt sorts ljus minimerar risken att personalen gör misstag

 • Färre misstag betyder färre avslag och mindre omkostnader

 • Att kunna reagera tidigt på eventuella fel är grundläggande för stabila processer 

  » Läs mer
  • Light serves your production optimisation

  • Light reduces error and reject rates and contributes to resource-saving production.

  • Light counteracts fatigue, quality increases: light makes for alert, concentrated employees. It makes them alert, suppresses melatonin production (sleep hormone). "Good mood hormones" such as serotonin are released in greater quantities. This is an important finding for error-free production in shift work or to avoid fluctuations in quality (night shift).

  • A night worker needs more light than a colleague on the early shift; at certain times of the day/night there are significantly more errors.

  • Light has a positive effect on the quality of work in production. If you want to achieve zero-error quality, you should use the best light.

  1080x1080px Icons Fehlerquote

  Reducering av sjukskrivning

  • Bra ljus stimulerar hormonerna och hjälper till att minimera risken för huvudvärk och annat illamående

  • En ergonomisk, trivsam och säker arbetsmiljö främjar anställdas välmående

  » Läs mer

  • Good light counteracts signs of ageing: The need for light increases with age. The eye media lose their permeability; the average pupil width at the same illuminance decreases. A 60-year-old employee needs twice as much light as a 20-year-old colleague. Young employees over 35 also need more light than their 20-year-old colleagues. The number of older employees in companies will continue to rise over the next few years. A lighting concept should take this into account

  • Light should avoid glare and reflections. Glare harms employees because it has a negative impact on health and work performance. People's sensitivity to glare increases with age.

  • Direct glare from incorrectly positioned light sources should be avoided.

  • Reflected glare on high-gloss surfaces should be excluded, because these are particularly unpleasant for perception.

  1080x1080px Icons Krankheitstage

  Spara upp till 50 % energi

  • Bra ljus kan spara energi om det inte används över hela ytor

  • Energieffektiva LED-armaturer med lagrade scheman

  • Vi visar hur energi kan sparas och kostnaderna minskas trots selektivt ökade belysningsstyrkor

  1080x1080px Icons Energieeinsparung

  Ökad säkerhet

  • Bra ljus ökar koncentrationsförmågan

  • Anställda som ser bättre i arbetsmiljön löper mindre risk att skadas

  • Ju högre belysningsnivå, desto lägre skadesiffror

  • Bra färgigenkänning, undvikande av bländning eller stroboskopiska effekter bidrar till ökad säkerhet

  » Läs mer

  • Two thirds of all accidents occur at workplaces with an illuminance of less than 500 lx. A lighting concept with optimised lux levels can significantly reduce the number of accidents.

  • Light curbs the number and extent of injuries. Most "slips" and mistakes occur when lighting is inadequate.

  • It is precisely at low lux levels that the most serious injuries occur. As lighting levels rise, the number of injuries, especially serious ones, decreases. Quality features such as colour recognition and avoidance of glare or stroboscopic effects also play a role. So if illuminance is increased, the risk of injury is reduced.

  • Light makes for alert, concentrated employees.

  1080x1080px Icons Sicherheit

  möjligheter med waldmanns armaturer:

  Pruefprozess

  ENHETLIGT LJUS GENOM HELA kvalitétsPROCESSEN

  Vill ni att alla armaturer på arbetsplatserna ska vara enhetliga för att ge optimalt stöd genom hela kvalitetsprocessen? Vill du ställa in det optimala ljuset på varje arbetsstation för att matcha övriga rumsbelysningen? Vi kan hjälpa er med detta!

  För exakta tester, även av målade eller reflekterande ytor, skapar vi en armaturenhet med svärmintelligens och färgförändringar åt er.

  Och färgåtergivningen förblir alltid utmärkt med Ra>90. För bästa synlighet, högsta koncentration och friska ögon. 


  » Till vår produktlösning  Montagelinien

  IndividuELLA LJUSSCENER PER MONTERINGSGRUPP

  Skapa armaturgrupper för löpande produktionslinje, lagra individuella scheman och ljusscener perfekt anpassade till aktiviteterna.

  Armaturerna i en produktionslinje kan grupperas av administratören via appen och ljusscener kan definieras. Alla arbetsstationer på en linje kan därmed styras individuellt separat från andra linjer. Stäng av belysningen automatiskt när den inte används med hjälp av lagrade tidsscheman och spara energi

  Ett förbättringssteg för din kvalitetsledning: Byt till den individuellt koordinerade ljusscenen när du byter produkt som bearbetas.


  Tunable

  ANPASSAD FÄRGTEMPERATUR EFTER AKTIVITET OCH TID

  Olika färgtemperaturer reflekterar ytor och färger helt annorlunda. Vår kontrastseende skiljer sig beroende på spektrum. Det är bra när armaturen ser till att förhållandena alltid är perfekt anpassade till den visuella uppgiften och att processerna stöds optimalt. På detta sätt uppfylls enkelt normativa specifikationer och rekommendationer eller interna testspecifikationer.

  Anpassa ljusets färg till tiden på dygnet: Ljus styr vår biorytm. Under dagen främjar ljus med tillräcklig intensitet och en kall vit spektral komponent vakenhet, aktivitet och prestation. De bästa förutsättningarna för att öka produktiviteten! På kvällen kan kallt vitt ljus påverka dygnsrytmen negativt. Vi justerar en hälsofrämjande färggradient mellan varmvitt och kallvitt ljus för att passa tiden på dygnet. 

  VI HJÄLPER ER!

  Tillsammans tar vi fram den bästa optimerade belysningslösningen för er verksamhet. Kontakta oss via mail info-se@waldmann.com eller ring 08-990350.

  1080x1080px Icons Beratung
  PERSONLIG KONSULTERING
  1080x1080px Icon Planung

  IndividUELL PLANERING


  1080x1080px Icons Einrichtung
  SÄKRAT RESULTAT