Natur OCH MILJÖ

natur und umwelt blumenwiese
grafik
» Ladda ned certifikat

SMART & GRÖNT

Miljöskydd och naturvård är avgörande för oss. Vi är medvetna om att våra handlingar och produkter också kan ha en negativ inverkan på miljön. Det är därför desto viktigare för oss att hålla denna påverkan så låg som möjligt och att aktivt bidra till att mildra klimatförändringarna.

För oss har detta innefattat en utövad och certifierad miljöledning sedan 2012. Hög energieffektivitet, begränsade utsläpp och ansvarsfull användning av naturresurser spelar en grundläggande roll i vår produktutveckling samt i vår produktion och affärsverksamhet. Sedan 2023 har vi uteslutande använt grön el för produktionen av våra armaturer på vår huvudproduktionsanläggning i Schwenningen. Samtidigt är vårt mål att stadigt öka andelen el som produceras på platsen.

Vi producerar idag el via vårt företags eget solcellssystem och genom att driva våra kraftvärmeverk enligt kraftvärmeprincipen (CHP). Utveckling av hållbara produkter är en integrerad del av vårt arbete. Här spelar ämnena cirkulär ekonomi, energieffektivitet och hållbarhet en särskilt viktig roll. Vi är särskilt stolta över Cradle to Cradle®-certifieringen av vår LAVIGO fristående armatur (light) som världens första kontorsarmatur någonsin. För mer information om våra Cradle to Cradle®-certifierade armaturer och vår hållbara produktutveckling klicka här.


Förnybar energi. Återvinning från utsläpp. Minimalt med avfall. Låter det orimligt? Inte för oss. Det är så här ett modernt, hållbart, ekoeffektivt företag ska tänka, arbeta och tillverka.

Vi gör vårt bästa att leva upp till detta i Schwarzwald.


MINSKA KOL

Vårt tydliga mål är att minska CO2-utsläppen och att vara klimatneutral till 2028. För detta ändamål har vi beräknat vårt koldioxidavtryck årligen sedan 2021 i enlighet med det internationellt erkända Greenhouse Gas Protocol (GHG) för våra nio Waldmann-anläggningar världen över.

Vi är medvetna om att vi som tillverkningsföretag inte helt kan förhindra uppkomsten av klimatförstörande utsläpp. Vårt mål är dock att minska vårt ekologiska fotavtryck till bästa möjliga minimum till 2028. Därmed fokuserar vi främst på de utsläpp som vi kan påverka direkt. Vår klimatstrategi består därför av två klimatpaket med fokus på olika åtgärder för att undvika och minska våra utsläpp.

Den första milstolpen kommer att nås redan 2023, då vi helt slipper alla Scope 2-utsläpp genom att köpa grön el. Detta kommer att göra det möjligt för oss att minska våra totala utsläpp med en femtedel. Vi vill kompensera de oundvikliga kvarvarande utsläppen genom högkvalitativa kompensationsprojekt (Gold Standard).


fotavtryck på klimatet år 2022

FÖRSTA KLIMATBERÄKNINGEN

OMFATTNING 1
OMFATTNING 2
OMFATTNING 3*

SUMMA OMFATTNING 1-3

UTSLÄPPSKÄLLA

Värmegenerering (naturgas), köldmedier, processutsläpp, bränslefordonsflotta
Elektricitet
Avfall, vattenförbrukning, papper, affärsresor, anställdas pendling, energiförsörjningskedja


t CO2e

1.065,9 (46,4%)
369,4 (16,1%)
863,7 (37,5%)

2.299

Klimatavtrycket utarbetades av First Climate Market AG våren 2023 och avser verksamhetsåret 2022 för Herbert Waldmann GmbH & Co. KG.
*Dessutom togs hänsyn till alla Scope 3-utsläpp som inte genereras av oss på våra platser, men som vi kan påverka genom vår verksamhet.