VÅRT ANSVARSTAGANDE

waldmann generation 4 governance
Nachhaltigkeit Governance
» Ladda ned certifikat

ANSVAR ÄR AVGÖRANDE

Vi är ett familjeföretag som för närvarande drivs av fjärde generationen. Vi har vuxit stadigt sedan grundandet 1928. Vi är därför medvetna om omfattningen av vårt företagsansvar gentemot människor i vår direkta och indirekta inflytandesfär. Detta gäller även våra affärspartners sociala och ekologiska förutsättningar.

Detta sociala ansvar inkluderar att följa tillämpliga lagar, respektera grundläggande etiska värderingar och att behandla varandra rättvist. Vår företagspolicy bygger på värderingarna förtroende, ärlighet, hållbarhet och innovation.

Vi tar även hänsyn till dessa värderingar när vi arbetar med våra kunder, leverantörer och andra affärspartners. Som ett internationellt företag är vi aktiva på en mängd olika marknader och branscher. Det är därför tydliga värderingar som delas, förstås och efterlevs av oss på Waldmann och av våra affärspartners är så viktiga för en hållbar entreprenöriell framtid.


CERTIFIERAD AFFÄRSPRAKTIK

Vi är certifierade enligt de internationellt erkända standarderna ISO 9001 för kvalitetsledning och ISO 14001 för miljöledning. Våra processer är tydligt strukturerade.

Mål, åtgärder och ansvar är väl förankrade i våra ledningssystem. Vi certifieras årligen av ett oberoende revisionsföretag.


RÄTTVISHET & MÅNGFALD

Mångfalden hos våra anställda är avgörande för vårt företags framgång. Därför är vi engagerade i lika möjligheter, rättvisa anställningsmetoder och efterlevnad av lagar mot diskriminering. Vår dagliga verksamhet präglas av ömsesidig respekt.

På så sätt siktar vi på att skapa en idealisk plats för alla medarbetare att utvecklas professionellt, där allas åsikter får genomslag.


DATASKYDD & INFORMATIONSSÄKERHET

Information är ett av de viktigaste värdena i ett företag. Därför är skyddet av kund-, anställds- och företagsdata extremt viktigt för oss. Vi gör allt för att skydda det och att ständigt utveckla åtgärder i detta avseende.