Ljusplanering


Waldmanns ljusplanerare arbetar med ljusplaneringsprogrammet RELUX. Med detta system går det att generera polygonala rumsformer, komplexa rumselement och tillhörande möblering helt i överensstämmelse med det berörda objektet. För att möjliggöra en kontroll av att projektet överensstämmer med internationella normer beräknas även korrekta ljustekniska data utöver den visuella återgivningen (3D samt återgivning av isoluxlinjer och färgförvanskning).


Önskar ni en individuell ljusplanering/ljusberäkning?

Dra nytta av vår kundskap och service genom att låta oss ta fram en ljusplanering som uppfyller dina krav och önskemål. Kontakta oss för en ljusplanering.


Kontakt

Waldmann Ljusteknik AB
Botvid Business Center
Fågelviksvägen 9
145 53 Norsborg
E-post: info-se@waldmann.com


Nedladdningar

» Checklist light planning (pdf)


relux_logo.png


Vänligen uppmärksamma:


1. Visuella representationer som har skapats som en del av ljusdesign är tänkta att ge en första överblick över ljuseffekt. Skillnader mellan den visuella representationen av ett planerat projekt och det visuella intrycket av en verklig belysningssystem är alltid möjligt. Av den anledningen tar vi inte ansvar för avvikelser mellan verklighet och de visuella representationerna skapas under planeringsstadiet.

2. Alla värden är baserade på exakta beräkningar med hjälp av data från faktiskt uppmätta ljuskällor och armaturer samt deras arrangemang. I praktiska tillämpningar inom området kan små variationer förekomma. Garanti och ersättningskrav gällande armaturdata eller fel i detta program är undantagna. Waldmann - Engineers of Light - är inte ansvarig för eventuella skador som uppstår av användaren / operatören eller någon tredje part. I varje fall skall vårt ansvar vara begränsat till förutsägbara skador.