Licht voor Med. Fototherapie

Productoverzicht

Het bedrijfsonderdeel is opgeheven - de serviceorganisatie blijft bestaan

De productie en verkoop van fototherapieapparatuur is stopgezet. De interne service-organisatie van de onderneming staat echter nog steeds ter beschikking van de exploitanten van Waldmann-therapiesystemen voor technische ondersteuning en levering van reserveonderdelen. Hier wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen. Ook briefings van de fabrikant en ondersteuning bij vragen over fototherapie zijn gegarandeerd. Neemt u gerust contact  met ons op!